Prijzen

De prijzen zijn vermeld per stuk, exclusief 21% BTW. 
Laat u grote aantallen keuren, dan wordt het tarief lager, zoals hieronder vermeld. 

Elektrisch gereedschap keuren

Created with Sketch.

De machines waar uw werknemers mee werken moet volgens de VCA voldoen aan de eisen gesteld in de NEN 3140 norm. Tevens moet er een goede administratie en registratie aanwezig moet zijn van uw machinepark.
Wij kunnen dit traject voor u verzorgen. Alle apparatuur waar een stekker aan zit kan HTK voor u keuren, registreren en graveren. Daarnaast kunnen wij onderhoud en reparatie plegen aan uw machines.


Machines 230 volt, per stuk

 •    1  t/m    9     €   11,50
 • 10  t/m  25     €    9,50
 • 26  t/m 50     €    8,50
 • 50  of  meer  €    7,50


 Machines 400 volt, per stuk

 •    1  t/m    9     €   11,50
 • 10  t/m  25     €   10,50
 • 26  t/m 50     €     9,50
 • 50  of  meer  €    8,50


 Stationaire machines / vast opgestelde machines 400 volt, per stuk

 •    1  t/m    9     €   12,50
 • 10  t/m  25     €   11,00
 • 26  t/m 50     €     9,95
 • 50  of  meer  €     9,50


Hapels / verlengsnoeren tot 50 meter 230 volt, per stuk

 •    1  t/m    9     €   11,50
 • 10  t/m  25     €   10,50
 • 26  t/m 50     €     9,50
 • 50  of  meer  €     8,25


Hapels / verlengsnoeren tot 50 meter 400 volt, per stuk

 •    1  t/m    9     €   11,50
 • 10  t/m  25     €     10,50
 • 26  t/m 50     €     9,50
 • 50  of  meer  €     8,25


Graveren machine, per stuk

 • €   2,00


Registreren machine, per stuk

 • €   2,00

Ladders en trappen keuren

Created with Sketch.

De NEN 2484 eist een jaarlijkse inspectie van ladders en trappen. Draagbare klimmaterialen moeten geïnspecteerd worden op zaken als vervorming en slijtage. Ook wat klimmaterialen betreft stelt de Arbowet werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers. 

Gebruikelijk is elk jaar een ladder- en trappeninspectie uit te voeren.

Trappen, Scharnier ladders, Telescoop ladders, Enkele ladders, Dubbele ladders, per stuk

 •   1  t/m 10     €  12,00
 • 11   t/m 35    €    8,95
 • 36 of meer   €    7,50


3 tot 4 -delige ladders, per stuk

 • 1   t/m  10      €  17,50
 • 11  t/m  35     €  14,50
 • 36 of meer   €    7,50

Rolsteigers keuren

Created with Sketch.

Rolsteigers dienen te voldoen aan de norm NEN-EN 1004. Bij de inspectie van rolsteigers gaat het hoofdzakelijk om het economisch besef dat door goed en terdege onderhoud van het materiaal de levensduur verlengd kan worden. Door middel van de periodieke keuringen worden de de risico's verkleind dat de rolsteigers incompleet zijn, niet aan de normen voldoen, of kapot en beschadigd zijn.

Rolsteiger onderdelen, per stuk *

 • 1    t/m 24      €   3,75
 • 25 t/m 49      €   3,25
 • 50 of meer    €  3,00


* HTK keurt geen opgebouwde rolsteigers of onderdelen van vast opgebouwde steigers. 

Valbeveiliging keuren

Created with Sketch.

Harnassen, Valstopapparaten, Dempers, per stuk  €   12,98
Valbeveiliging wordt gekeurd aan de hand van de NEN 265, 360 en 365 normen. 

Brandblusmiddelen keuren / controleren

Created with Sketch.

Controle wordt uitsluitend door REOB gediplomeerde deskundigen uitgevoerd volgens de norm NEN-EN 2559 voor brandblussers en norm NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.
Na controle voldoet u aan alle wettelijke eisen en zijn de blusmiddelen gebruiksklaar.

Brandblussers
Volgens de NEN-EN2559 moeten brandblussers op de volgende wijze onderhouden worden:

 • Jaarlijkse controle/keuring en onderhoud
 • Vijf jaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat en schuimblussers

Revisie na tien jaar, de blusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd, de slang, pistolen en patroon moeten worden afgeperst en geijkt. 

In overleg kunt u kiezen voor aanschaf van een volledig nieuwe brandblusser i.v.m de hoge kosten van de revisie.


Brandslanghaspels
Volgens de NEN-EN 671-3 moeten brandslanghaspels op de volgende wijze onderhouden worden:

 • Jaarlijkse controle/keuring en onderhoud
 • Vijfjaarlijkse beproeving van de slang


Het tarief van een controleabonnement is afhankelijk van het aantal te controleren blustoestellen en/of brandslanghaspels per locatie.

Controle Blusser of Haspel inclusief controlesticker en verzegeling, per stuk

 • 1                    €  32,50
 • 2                    €  25,00
 • 3    t/m    5   €  17,50
 • 6    t/m    9   €  13,50
 • 10  t/m  20   €  12,50
 • 21 of meer   €  12,00

Eventueel te vervangen onderdelen, vullingen en reparaties worden extra in rekening gebracht.

Naast bovengenoemde kosten voor controle en onderhoud van de blusmiddelen is 5 of 10 jaarlijks extra onderhoud en vervanging van de CO2, schuim of poedervulling noodzakelijk. 
De exacte kosten zijn afhankelijk van het merk, type blusmiddel en de leeftijd. 
Onderstaand een overzicht van deze kosten.

 • Uitgebreid 5-jaarlijks onderhoud vervangen schuim 6 liter   € 35,-
 • Revisie schuim 6 liter 10 jaarlijks   € 37.50
 • Revisie CO2 5 kg en keuring stoomwezen 10 jaarlijks   € 85,-
 • Afpersen brandslanghaspel 5 jaarlijks   € 12.50


Materiaalkosten

Created with Sketch.

Vervangen van aansluitsnoer van gereedschappen of apparaten, inclusief snoer en montage


Snoer Neopreen 2 x 1,5 mm2 + aangegoten stekker, per stuk

 • 3 meter lengte   €  18,50
 • 5 meter lengte   €  19,50

Snoer Neopreen 3 x 1,5 mm2 + aangegoten stekker, per stuk

 • 3 meter lengte   €  18,50
 • 5 meter lengte   €  19,50


Stekkers 240 volt, per stuk

 • Rubber stekker   €   7,50 
 • Rubber stekker   €   7,50 


Overig materiaal op offerte basis

Uurtarief in werkplaats of op locatie (alleen voor kleine werkzaamheden)   €  55,00


Voor door ons uitgevoerde reparaties is de herkeuring gratis

Voorrijkosten en toeslagen

Created with Sketch.

Voorrijkosten

 • Nijkerk            €  10,00
 • Tot 25 km.      €  35,00
 • Tot 50 km.      €  45,00
 • vanaf 51 km.   €  60,00


Toeslagen

 • Keuring werkzaamheden op zaterdag +25%
 • Keuring werkzaamheden op zondag    +50%
 • Minimaal factuurbedrag bij keuring op locatie excl. voorrijkosten   €  55,00


Administratie en certificaatkosten
Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
Wanneer de inspecties en metingen zijn verricht ontvangt u een sluitende, aantoonbare administratie met testcertificaten voor al uw gekeurde arbeidsmiddelen.

De administratie bevat

 • Overzichtslijsten van gekeurde arbeidsmiddelen
 • Testcertificaten / Inspectierapporten visuele controles voor elk arbeidsmiddel
 • Keurmeester certificaten  (bevoegdheid tot keuren)
 • Testinstrument gegevens (kalibratie van de gebruikte meetapparatuur)

        Deze administratie kunt u per email of op CD ontvangen.

Er zijn geen extra kosten verbonden aan keuringsstickers, testcertificaten en/of het identificeren van de arbeidsmiddelen.

Voorwaarden

Created with Sketch.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op al onze werkzaamheden en leveranties

 • De inspecties kunnen in goed overleg met de beheerder worden uitgevoerd
 • De werkzaamheden kunnen zonder wachttijd worden uitgevoerd
 • Het materieel wordt 'schoon' aangeleverd
 • Afgekeurde arbeidsmiddelen worden niet in rekening gebracht
 • Het uiteindelijke factuurbedrag is afhankelijk van het aantal goedgekeurde arbeidsmiddelen / onderdelen, en van eventuele reparaties
 • Alle genoemde prijzen zijn stuksprijzen
 • Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW
 • Alle prijzen en informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen